Upozornění: Dlouho nevykazujete žádnou aktivitu, proto dojde za 60s k odhlášení. Tlačítkem „Prodloužit“ odložíte odhlášení o 45 minut.

Jak jste spokojen/a s fungováním Klientské zóny?

Děkujeme, to máme radost. Je i tak něco, co bychom mohli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak? Co vám tam chybí?
Děkujeme za váš názor. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak, abyste nám příště dal/a jedničku?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?
Děkujeme za váš názor. Chceme být pro vás lepší. Co bychom měli v Klientské zóně zlepšit či udělat jinak?

Oznámení pojistné události ze životního pojištění

1Oznámení 2Přílohy 3Rekapitulace 4Závěr

Položky tučně s hvězdičkou jsou povinné.

Pojistné smlouvy

Uveďte čísla pojistných smluv platných v době vzniku pojistné události.

V případě, že máte u Generali České pojišťovny uzavřeno více pojistných smluv, ze kterých uplatňujete nárok na plnění za tuto událost, uveďte čísla tří pojistných smluv do připravených polí, 4. a další do poznámky v dolní části této stránky.

Upozornění: V případě, že Vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzván/a k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.
Např. 1213141510 - Nápověda.

Uveďte čísla pojistných smluv platných v době vzniku pojistné události. Najdete je přímo na pojistné smlouvě v její horní části.

zavřít
Např. 1213141511 - Nápověda.

Uveďte čísla pojistných smluv platných v době vzniku pojistné události. Najdete je přímo na pojistné smlouvě v její horní části.

zavřít
Např. 1213141512 - Nápověda.

Uveďte čísla pojistných smluv platných v době vzniku pojistné události. Najdete je přímo na pojistné smlouvě v její horní části.

zavřít

Žadatel

Vyplňte informace o osobě, která žádá vyplacení pojistného plnění.

Např. 6805067777 - Nápověda.

Zadejte rodné číslo žadatele bez lomítka. Pokud je pojištěným cizí státní příslušník, uveďte datum narození ve tvaru RRMMDD a na pozicích číslic za lomítkem u osob narozených do 31. 12. 1953 napište 777. U osob narozených po 1. 1. 1954 napište 7777 (například datum 4. 10. 1980 napíšeme pro cizince ve tvaru 8010047777).

zavřít
Pohlaví *


 
Např. 17/11/1989
Např. 12000
Např. 224651111
Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení o odeslání oznámení pojistné události.

Pojištěná osoba

Vyplňte informace o pojištěné osobě, které se oznamovaná událost týká.

Např. 6805067777 - Nápověda.

Zadejte rodné číslo pojištěného bez lomítka. Pokud je pojištěným cizí státní příslušník, uveďte datum narození ve tvaru RRMMDD a na pozicích číslic za lomítkem u osob narozených do 31. 12. 1953 napište 777. U osob narozených po 1. 1. 1954 napište 7777 (například datum 4. 10. 1980 napíšeme pro cizince ve tvaru 8010047777).

zavřít
Pohlaví *


 
Např. 17/11/1989
Např. 12000
Např. 224651111
Zadejte e-mailovou adresu, na kterou vám zašleme potvrzení o odeslání oznámení pojistné události.

Pojistné plnění

Uveďte číslo bankovního účtu, na který si přejete zaslat pojistné plnění.
Výplata pojistného plnění na účet je rychlejší a zajišťuje komfort, diskrétnost a bezpečnost výplaty.
V případě, že nemáte bankovní účet, bude plnění zasláno na adresu uvedenou v údajích o pojištěném.

Pojistná událost

Vyplňte údaje k pojistné události.

Den, kdy se stal úraz. Např. 22/12/2008
Délka textu 3 až 1 000 znaků
Délka textu 10 až 2 000 znaků
Byl orgán postižen již před úrazem? *


Označte, zda jste *


Uveďte, kde máte vedenou zdravotní dokumentaci (týkající se vašich potíží, které úraz způsobil).

Vepiště název zdravotnického zařízení a město nebo obec, kde probíhala léčba.

Uplatňujete nárok na pojistné plnění za 14 měsíců (nebo později) od data úrazu? *


Poznámky k oznámení pojistné události

Délka textu 10 až 2 000 znaků